Spolupracujeme S

Děkujeme za důvěru, připojte se také a pomáhejme spolu

Investiční společnost B2Kapital naším prostřednictvím umožňuje lidem zbavit se dluhů, které B2Kapital odkoupila od bank a jiných institucí

  • AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO MATKY S DĚTMI A ŽENY V TÍSNI
  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
  • Centrum sociálních služeb Karlovy Vary
  • Komunitní práce v Ustí na Orlicí
  • Magistrát města Karlovy Vary
  • Sociální služby pro muže, Ostrava Mariánské Hory
  • Azylový dům pro matky s dětmi, Přerov