Od června bude moci o oddlužení požádat téměř každý

Novela změní i pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále,převyšují jistinu, se stanou podřízenými. Znamená to podstatné snížení výše pohledávek, které je třeba uhradit. Podřízenépohledávky se totiž uspokojují až mezi posledními. V případě, kdy je dlužník schopen splatit v rámci oddlužení 60 % za 3 rokynebo 30 % za 5 let, se k podřízeným pohledávkám nepřihlíží vůbec.