Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje na webových stránkách

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

Pro přístup k www.oddluzeniprokazdeho.cz zásadně není požadována registrace – pokud se však účastníte některé ze služeb nabízených na adrese www.oddluzeniprokazdeho.cz, bude naše společnost shromažďovat osobní údaje, které jsou k poskytování těchto služeb třeba. Může se jednat např. Identifikaci a Adresu, (tj. jméno, příjmení, adresa atd.), Kontakty (např. telefonní číslo, emailová adresa, poštovní adresa apod,)

Dále od Vás shromažďujeme citlivé osobní údaje, přičemž tyto citlivé údaje jsou nezbytně nutné pro poskytnutí některé ze služeb poskytovaných naší společností. Bez citlivých osobních údajů není možno některé služby poskytnout ani není bez znalostí těchto citlivých osobních údajů možno vyhodnotit zda některá služba může být poskytnuta. Tyto citlivé osobní údaje však budou neprodleně po poskytnutí služby ze strany naší společnosti zlikvidovány, vyjma případů kdy tyto údaje bude shromažďovat orgán veřejné moci.

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na www.oddluzeniprokazdeho.cz, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili k zobrazení www.oddluzeniprokazdeho.cz

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Shromažďujeme také další informace prostřednictvím webových stránek, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací „cookies“.

Osobní údaje od Vás shromažďujeme zejména v případech a z důvodu kdy požádáte, abychom Vás kontaktovali, požádáte o zaslání dokumentů, zaregistrujete-li se na webu, kontaktujete-li nás prostřednictvím livechatu nebo prostřednictvím sociálních sítí, kontaktujete-li nás s žádostí o další informace apod.

Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, pokud byl dán Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání informativních zpráv, Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

Cookies

Informace o uživateli této webové stránky shromažďujeme automaticky a také pokud se rozhodnete nám tyto informace sami poskytnout – například vyplněním formuláře na adrese www.oddluzeniprokazdeho.cz. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a naše společnost je používá pouze v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Můžeme používat „cookies“ k uchování a někdy také ke sledování informací o Vás.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek nebo aplikací. Váš webový prohlížeč (například Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) pošle tyto cookies zpět na webovou stránku nebo aplikaci při každé následující návštěvě, aby Vás bylo možné rozpoznat a pamatovat si např. osobní údaje nebo uživatelské preference. Soubory cookie nepoškodí Váš systém. Můžete obnovit svůj prohlížeč tak, aby bylo možné odmítnout jakýkoli soubor cookie nebo abyste na odeslání souboru cookie byli upozorněni.

Soubory cookie používáme pro správu systému a analýzu návštěvnosti našich webových stránek za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb. To nám poskytuje informace o počtu návštěvníků různých částí našeho webu.

Naše Společnost tyto údaje nesdílí s třetími stranami. Naše soubory cookie neukládají údaje, jako je Vaše jméno nebo adresa, ale spíše nám umožňují vidět Vaše chování na webu, což přispěje ke zlepšení Vaší uživatelské zkušenosti. Pokud však chcete omezit, zablokovat nebo odstranit soubory cookie z adresy www.oddluzeniprokazdeho.cz nebo jiné webové stránky, můžete k tomu použít Váš prohlížeč. Každý prohlížeč je jiný, a proto se podívejte do nabídky „Nápověda“ konkrétního prohlížeče (nebo příručky mobilního telefonu), kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookie.

Měli byste si být vědomi, že pokud odstraníte soubory cookie, jakékoliv předvolby budou ztraceny. To zahrnuje také weby, kde jste se od souborů cookie odhlásili, protože to vyžaduje nastavení odhlášení cookies. Pokud soubory cookie zablokujete, mnoho webových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na těchto webových stránkách nebudou fungovat vůbec.

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a jak je spravovat, navštivte stránku aboutcookies.org (Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme být zodpovědní za obsah externích webových stránek).

Osobní údaje shromažďované společností mimo webové stránky

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytovat služby, Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální, Zajistili ochranu majetku naší společnosti

Máte právo požadovat Přístup k osobním údajům, Aktualizovat nebo opravovat své údajů, Předání Vašich osobních údajů jinému správci, Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny, vznést námitku vůči zpracování a to zasláním e-mailu na pravnik@oddluzeniprokazdeho.cz. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi nebo jednotlivci, abychom se zabývali Vaší žádostí nebo jinak provozovali tuto webovou stránku nebo naše obchodní aktivity. Takovým společnostem můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům v našem zastoupení v souvislosti s těmito účely.

Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

V důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny v kontrole, převodu aktiv, reorganizace nebo likvidace naší společnosti můžeme převést, prodat nebo postoupit Vaše osobní údaje třetím osobám v rámci této reorganizační události.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy).

Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přes pravnik@oddluzeniprokazdeho.cz

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.