Nezabavitelná částka se od 1. 7. 2020 zvyšuje!

S účinností od 1.7.2020 dojde ke zvýšení tzv. nezabavitelné částky – návrh Ministerstva spravedlnosti již v únoru 2020 schválila vláda. Nezabavitelná částka se týká dlužníků v exekuci či insolvenci. Jedná se o část měsíční mzdy, která dlužníkům nesmí být sražena – má sloužit k pokrytí jejich životních nákladů, případně nákladů na vyživované osoby. Jelikož se nezabavitelná částka jednotlivce bude nově počítat jako 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení (do 30.6.2020 se počítá jako 2/3 součtu) dojde k jejímu zvýšení o 1.164  na konečnou částku 7.772 .