Mění se podmínky pro osobní bankroty, šanci má více dlužníků

Již po třech letech se budou moci zbavit všech svých peněžitých závazků dlužníci, kteří vstoupí do takzvaného oddlužení.Doposud museli v rámci osobního bankrotu splácet dluhy pět let bez ohledu na to, kolik už uhradili. Podmínkou je, že za tu dobuzaplatí ales-poň šedesát procent částky.