Aktuální informace z Českého statistického úřadu

|

Nyní je to již více než rok, kdy se objevily první restrikce, případy a zprávy v souvislosti s koronovarivou krizí. Za tuto dobu se všichni snažili přizpůsobit nastalé situaci všemi dostupnými prostředky. Toto přizpůsobení bylo v některých obdobích střídavě jednodušší a složitější v souvislosti s vyhlašováním nových vládních opatření, která často přicházela náhle a zmatečně. Po vyvinutí a zpřístupnění vakcín sice svitla naděje na úspěšné zažehnání této pandemie, avšak ani několik měsíců po podání prvních očkovacích dávek mezi občany se situace nelepší a konec nouzového stavu je stále v nedohlednu, především v České republice.

Mnohým je už teď jasné, že tyto události se neobejdou bez ovlivnění chodu ekonomiky, ať již naší či zahraniční. I když se některým odvětvím daří paradoxně lépe než za posledních několik let, tak ani tyto ojedinělé případy bohužel nemohou vyvážit uzavření či omezení provozu velké většiny mnohých ekonomických odvětví. Nejvíce postiženým je pak samozřejmě odvětví služeb, kde se dopady vládních opatření projevují nejvíce.

Podle článku Českého statistického úřadu byl propad ekonomiky v loňském roce doprovázen vysokým růstem zadlužení. U podstatné části společnosti podle něj došlo ke snížení kvality života, což bylo způsobeno výpadky příjmů ve zmiňovaných odvětvích. Tato situace ovlivnila nejenom jednotlivé spotřebitele v ekonomickém procesu, ale také jednotlivé firmy navázané na tato odvětví. To vše vedlo k propadu ekonomiky o 5,6 procenta, nejvýrazněji od vzniku samostatné České republiky. Ve čtvrtém kvartálu loňského roku pak klesl hrubý domácí produkt (HDP) Česka meziročně o 4,7 procenta, zatímco mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 procenta. Jmenovitě pak byla nejvíce zasažena odvětví obchodu, dopravy, stravování a ubytování, která propadla mezičtvrtletně o 6,6 procenta. Předpokládané celkové vzpamatování se z krize a návrat k původní prosperitě před ní se předpokládá zhruba za dva roky. Výdaje spojené na nápravu škod po této krizi budou rozsáhlé. Již nyní se samy jednotlivé státy zadlužují na mnoho let dopředu a výjimkou nejsou ani jednotliví podnikatelé, z nichž mnohým hrozí exekuce a osobní bankrot.

Mnoho z těchto lidí, které tato situace zasáhla, řeší návrh na povolení oddlužení právě v naší společnosti, kde nabídneme pomocnou ruku všem, kteří o ni požádají. Nebojte se tedy ozvat našim operátorkám na přiloženém čísle a zeptat se třeba na oddlužení dluhů z podnikání, či jak funguje osobní bankrot pro osvč. Budeme rádi za Vaše vzkazy.

Pozastavení exekucí (Lex Covid) trvá jen do 30. června 2020

hypoindex.cz | 28.04.2020


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost, avšak končí ke dni 30.6.2020. Na co si dát pozor a jaké změny přinese?VERONIKA HEJNA

Zákona některých opatřeních ke zmírnéní dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost. Jaké změny pro dlužníky přináší v oblasti insolvenčních řízení a exekucí?

Změny v insolvencich

Nejvýznamnějšími změnami v rámci insolvenčních řízení je pozastavení možnosti podat věřitelský insolvenční návrh a dočasné moratorium. K insolvenčriím návrhům podaným od účinnosti lex covid až do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet. Do téhož data může podnikající dlužník, který nebyl v úpadku k datu 12. března 2020, podat u insolvenčního soudu návrh na dočasné mimořádné moratorium. Tato opatření mají pomoci dlužníkům přečkat tu nejhorší dobu, po 31. srpnu již může věřitel insolvenční návrh podat_

Pokud došlo vlivem koronaviru ke změně majetkových poměrů dlužníka v oddlužení, který plní splátkový kalendář, může soud jej soud osvobodit od placení pohledávek i pro případ, že je hodnota plněnínezajištěným věřitelům nižší než zákonem stanovené nebo s věřiteli ujednané procento uspokojení.

„Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé zcela nečekané ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud právem počítali. Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečné dostaly do problémů kvůli pandemie uvedl k tomu prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Pozastavení exekuci prodejem nemovitosti a movitých věcí

Až do 30. června 2020 bude pozastaveno prováděni exekuci prodejem movitých věcí v. mobiliární exekuce). Stejně tak lex covid pozastavil do téhož data exekuci prodejem nemovitosti, má-li dlužník v této nemovitosti hlášen trvalý pobyt Výjimkou jsou v obou případech pohledávky vymáhané pro zaplaceni výživného nebo škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem.

V občanském soudním řádu byla hranice výše pohledávek, pro které je možné vydat exekuční příkaz prodejem nemovitosti, navýšena ze 30 tisíc na 100 tisíc korun. „ Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až poslednímzpůsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů, ‚ upozorňuje Pavel Sta něk.

Dlužnci mohou vybrat vyšší částku z obstavených bankovních účtů

Podle schváleného textu lex covid bude možné od účinnosti zákona do 31. prosince 2020 jednorázové vybrat z bankovního účtu, který je obstaven, vyšší částku. Oproti původnímu dvojnásobku životního minima (7 720 korun) půjde dočasné o čtyřnásobek životního minima, tedy částku 15 440 korun. Důvodem je podle předkladatelky návrhu Kateřiny Valachové (ČSSD) skutečnost že srážky již proběhly ze mzdy. Díky jednorázové- výplatě čtyřnásobku životního minima tak budou lidé schopni hradit náklady na své živobytí.

Pravidla oddlužení se dnes mění

|


Snazší oddlužení budou mít starobní důchodci a invalidé druhého a třetího stupně. „Těmto lidem norma umožní oddlužit se již potřech letech a nebude se na ně vztahovat podmínka splatit alespoň šedesát procent dluhu,“ říká Michaela Čechurová z Nadačníhofondu Oddlužení pro každého. Podle ní jen postačí, když budou důchodci věřitelům splácet 900 korun měsíčně, pokud neníinsolvenční správce plátcem DPH.Příběh dlužnice

Ona Dnes | 30. 9. 2019


Peníze na jídlo pro děti Alena vždycky nějak s pomocí příbuzných a přátel dohromady dala, ale platby za různé služby zůstaly dlouhodobě neřešené. Snažila se zrušit všechno, co nepotřebovala, ale všude narážela na dlouhé výpovědní lhůty. „Popisovala jsem svou situaci, žadonila, plakala, všechno marné. Něco málo jsem umořila díky tomu, že mi kamarádky sehnaly místo servírky. Ale za pár týdnů jsem byla úplně vyřízená, protože jsem chodila spát velmi pozdě a ráno vstávala s s dětmi, přes den jsem lítala a sháněla brigádu, která by mi časově lépe vyhovovala. Do toho mi neustále volali vymahači dluhů, které pořád narůstaly, “vzpomíná Alena.Osobní bankrot se pro řadu dlužníků zlepší

jihlavske-listy.cz | 12. 8. 2019
V případě zájmu o oddlužení mají občané možnost zavolat bezplatně na zákaznickou linku 800 400 430, nebo nadační fondkontaktovat elektronicky na jeho webových stránkách oddluzeniprokazdeho.cz. „Koncipovali jsme to tak, aby mohli klienti s námioddlužení vyřešit bez nutnosti osobního kontaktu. Pokud se s námi chtějí setkat, máme kancelář v Brně,“ dodala Čechurová.

Osobní bankrot se pro řadu dlužníků zlepší

Jihlavské listy | 9. 8. 2019

V případě zájmu o oddlužení mají občané možnost zavolat bezplatně na zákaznickou linku 800 400 430, nebo nadační fondkontaktovat elektronicky na jeho webových stránkách oddluzeniprokazdeho.cz. „Koncipovali jsme to tak, aby mohli klienti s námioddlužení vyřešit bez nutnosti osobního kontaktu. Pokud se s námi chtějí setkat, máme kancelář v Brně,“ dodala Čechurová.

Zájem o oddlužení po novele insolvenčního zákona roste

finparada.cz | 29. 7. 2019

„Člověk bez exekucí si neodkáže představit, jak komplikované, časově náročné a často i drahé je muset vše vyřizovat jen shotovými penězi,“ říká paní Jana. „Když jsem chtěla dětem zaplatit ve škole obědy, což nejde v hotovosti, měla bych zajít dobanky, kterou používá škola a vložit peníze na účet a zaplatit za vklad peněz extra poplatek 80 korun. U vodného a stočného bychdokonce musela jet do vedlejšího města, protože jejich banka nemá u nás pobočku. Chodila jsem s těmi platbami za známou,která účet měla. Postupem času ji to ale samozřejmě začalo obtěžovat. Nyní mám naději, že se z toho hrozného kolotoče jednoudostanu.“

Zájem o oddlužení po novele insolvenčního zákona roste

prahadnes.info | 29. 7. 2019
„Člověk bez exekucí si neodkáže představit, jak komplikované, časově náročné a často i drahé je muset vše vyřizovat jen shotovými penězi,“ říká paní Jana. „Když jsem chtěla dětem zaplatit ve škole obědy, což nejde v hotovosti, měla bych zajít dobanky, kterou používá škola a vložit peníze na účet a zaplatit za vklad peněz extra poplatek 80 korun. U vodného a stočného bychdokonce musela jet do vedlejšího města, protože jejich banka nemá u nás pobočku. Chodila jsem s těmi platbami za známou,která účet měla. Postupem času ji to ale samozřejmě začalo obtěžovat. Nyní mám naději, že se z toho hrozného kolotoče jednoudostanu.“

Příběh Věry: Kvůli dluhům přišla o byt i přátele

i60.cz | 12. 7. 2019

Paní Věra začala podnikat celkem brzo po revoluci. naše genreace s tím neměla moc zkušeností,teďje o dvacet let víc a každý je chytrý. Tehdy byly dluhy docela bežné,kdo platil faktury,byl pomalu za hlupáka.Karty se obrátlily aspousta lidí padla do dluhové pasti.Paní Věra investovala peníze do firmy,chtěla růst,co je na tom špatného,svět je plný příběhůselfmademanů,kteří v garáži vybudovali impérium. Paní Věře se to nepovedlo a skončila v krachu,vinou smůly a špatnýchrozhodnutí. myslím si,že pro takové lidi je institut oddlužení záchranou před pádem na úplné dno. Buďme upřímní.Jak málo bystačilo,aby paní Věra ve stejné rubrice vystupovala jako příklad úspěšné podnikatelky ve středním věku….neonemocnětmanžel…nebýt syn pitomec…

Pomoc lidem v nouzi může být téměř jako detektivní pátrání

Metro - Olomouc | 20. 6. 2019

„Řešili jsme případ starého pána bez domova, který trpěl demencí.Navěsila se na něho jiná bezdomovkyně, chodila s ním pravidelně na poštu vyzvedávat jeho důchod, o ten ho obírala,“ svěřuje secharitativní pracovnice. Zaměstnanci poradny pro lidi v nouzi v tomto domově se o případu dozvěděli náhodou. Podvodnicidlouho sledovali, než přišli na to, jak bezdomovkyně nemocnému ubližuje. „Podařilo se nám okrádání přerušit a vyřídit pánoviazylové bydlení. V dohledné době by zcela jistě bez prostředků zemřel na ulici,“

Pravidla oddlužení se dnes mění

Liberecký deník | 1. 6. 2019

Až doposud ale mohli do oddlužení vstoupit pouze tehdy, když byli během pěti let schopni splatit minimálně třicet procentdlužné částky. Tato podmínka už nyní neplatí. Dlužníci nově mohou splatit i nižší částku, soud pak může rozhodnout o tom, že sejim zbytek dluhu odpustí. Budou ale muset prokázat, že se pokusili splatit maximum. Zde je ale podle odborníků problém. „Neníjasné, jak budou soudy rozhodovat,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni. V každém regionu tak rozhodnutí soudců může býtodlišné.

Mění se podmínky pro osobní bankroty, šanci má více dlužníků

Pražský deník | 1. 6. 2019

Již po třech letech se budou moci zbavit všech svých peněžitých závazků dlužníci, kteří vstoupí do takzvaného oddlužení.Doposud museli v rámci osobního bankrotu splácet dluhy pět let bez ohledu na to, kolik už uhradili. Podmínkou je, že za tu dobuzaplatí ales-poň šedesát procent částky.

Pravidla oddlužení se dnes mění

Tachovský deník | 1. 6. 2019

Až doposud ale mohli do oddlužení vstoupit pouze tehdy, když byli během pěti let schopni splatit minimálně třicet procentdlužné částky. Tato podmínka už nyní neplatí. Dlužníci nově mohou splatit i nižší částku, soud pak může rozhodnout o tom, že sejim zbytek dluhu odpustí. Budou ale muset prokázat, že se pokusili splatit maximum. Zde je ale podle odborníků problém. „Neníjasné, jak budou soudy rozhodovat,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni. V každém regionu tak rozhodnutí soudců může býtodlišné.

Od června bude moci o oddlužení požádat téměř každý

zena-in.cz | 30. 5. 2019

Novela změní i pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále,převyšují jistinu, se stanou podřízenými. Znamená to podstatné snížení výše pohledávek, které je třeba uhradit. Podřízenépohledávky se totiž uspokojují až mezi posledními. V případě, kdy je dlužník schopen splatit v rámci oddlužení 60 % za 3 rokynebo 30 % za 5 let, se k podřízeným pohledávkám nepřihlíží vůbec.

Desítky tisíc lidí mohou vybřednout z dluhové pasti díky novému

i60.cz | 28. 5. 2019
„V rámci současné právní úpravy bohužel platí, že velkému počtu dlužníků není možné pomoci. Jejich dluhy jsou ve srovnání spříjmy tak obrovské, že na oddlužení prostě nedosáhnou. To se nyní změní,“ říká Michaela Čechurová z Nadačního fonduOddlužení pro každého , který zdarma poskytuje komplexní poradenství předluženým lidem.

Novela insolvenčního zákona je nadějí vybřednout z dluhové pasti

ekonomickymagazin.cz | 18. 5. 2019

V případě, že se dlužník rozhodne podat návrh na oddlužení, musí tak učinit ve spolupráci s některým z akreditovanýchodborníků, tedy zástupcem právnických profesí, jako je advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, nebo vespolupráci s neziskovými a veřejně prospěšnými organizacemi, které mají potřebnou státní akreditaci. Ne každý ale samozřejměna oddlužení dosáhne, proto je dobré poradit se předem s odborníkem. Každý příběh je individuální.

Novela insolvenčního zákona je nadějí pro desítky tisíc lidí vybřednout

finparada.cz | 17. 5. 2019

V případě, že se dlužník rozhodne podat návrh na oddlužení, musí tak učinit ve spolupráci s některým z akreditovanýchodborníků, tedy zástupcem právnických profesí, jako je advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, nebo vespolupráci s neziskovými a veřejně prospěšnými organizacemi, které mají potřebnou státní akreditaci. Ne každý ale samozřejměna oddlužení dosáhne, proto je dobré poradit se předem s odborníkem. Každý příběh je individuální.