Seriál oddlužení – Zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení

|


Připravili jsme si pro Vás další článek ze seriálu oddlužení. Jedná se o pátý a pro nějakou dobu poslední článek v pořadí z námi připravovaného seriálu. Pro více informací si také můžete přečíst dříve zveřejněné články z této série:

 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Hlavní výhody a přínosy insolvence
 • Proč si vybrat právě Oddlužení pro každého, nadační fond?
 • Jak funguje nadační fond Oddlužení pro každého?
 • Zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení

Přečtení všech zmíněných článků Vám přiblíží proces oddlužení a jeho jednotlivé kroky. Nezbývá tedy než se do toho pustit, přejeme příjemné čtení!


Co se tedy skrývá pod pojmy zahájení insolvenčního řízenípovolení oddlužení ?

Oficiální zahájení insolvenčního řízení závisí na datu zveřejnění insolvenčního návrhu soudem v tzv. insolvenčním rejstříku (veřejný portál https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). To proběhne zpravidla do tří dnů od podání návrhu na příslušný soud. Konkrétním datem dochází k zastavení úročení a vymáhání. Jediné, co plyne, jsou exekuční srážky, které musí být deponovány.

Po dobu rozhodování soudu, která se u jednotlivých případů liší, jsme Vám stále k dispozici a zastoupení právním oddělením nadále trvá i ve věcech opravných prostředků.

V okamžiku, kdy je oddlužení povoleno, je každému žadateli přidělen insolvenční správce. Od tohoto data plyne dvouměsíční lhůta pro přihlášení věřitelů a současně je již klient povinen hradit zákonnou odměnu insolvenčnímu správci. O zahájení insolvenčního řízení nemusíte věřitele informovat. Pokud se ve lhůtě přihlásit nestihnou, dluh se do insolvence nepočítá a ze zákona dluh odpadá.

Po kontaktu insolvenčním správcem je nastaven splátkový kalendář. Pravidelná měsíční splátka poté zahrnuje zmíněnou odměnu insolvenčnímu správci, zákonný poplatek za zpracování insolvenčního návrhu i samotnou úhradu přihlášených pohledávek.

Výše měsíční splátky se odvíjí především od výše příjmu. Zohledňuje se počet vyživovaných osob, pravidelné měsíční výdaje, anebo náklady na živobytí.

Během insolvence je možno měnit zaměstnání, je možné si také zřídit živnostenský list a začít podnikat jako OSVČ. Výše měsíční splátky se poté upravuje dle aktuálního příjmu. Obecně platí – čím vyšší příjem, tím vyšší splátka. Pokud o zaměstnání přijdete, je nutné najít si jiný zdroj příjmu-nové zaměstnání, brigádu, případně si zajistit dárce a příjmy navýšit tzv. darovací smlouvou. Na určitou dobu Vám v takovémto případě mohou být měsíční splátky odloženy.

Po skončení insolvence je požádáno o prominutí zbytku dluhu a maximálně po pěti letech může být člověk zcela oddlužen. Starobní důchodci, invalidní důchodci 2. a 3. stupně a osoby schopné uhradit 60 % dluhu mohou být oddluženi již po 3 letech.

U nás můžete požádat o oddlužení zde: klikněte zde

Nebo nám zavolejte a my Vám poskytneme více informací pro Váš konkrétní případ – 800 400 430

Seriál oddlužení – Jak funguje nadační fond Oddlužení pro každého?

|Připravili jsme si pro Vás další článek ze seriálu oddlužení. Jedná se o čtvrtý článek v pořadí z námi připravovaného seriálu. Pro více informací si také můžete přečíst dříve zveřejněné články, případně pak počkat na zpřístupnění dalších článků z této série:

 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Hlavní výhody a přínosy insolvence
 • Proč si vybrat právě Oddlužení pro každého, nadační fond?
 • Jak funguje nadační fond Oddlužení pro každého?
 • Zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení

Přečtení všech zmíněných článků Vám přiblíží proces oddlužení a jeho jednotlivé kroky. Nezbývá tedy než se do toho pustit, přejeme příjemné čtení!


Jak tedy funguje nadační fond Oddlužení pro každého?

 • Po nezbytném prvním telefonickém kontaktu s Vámi probereme Vaši konkrétní situaci. Vzápětí Vám zašleme na adresu, či e-mail konkrétní listiny i s krátkým manuálem k tomu, co je potřeba doložit z Vaší strany.
 • Během kompletace se na nás můžete kdykoliv obrátit pro radu, nebo pomoc.
 • Naše služby nejsou časově omezeny, záleží pouze na Vás, kdy a v jakém pořadí nám vše potřebné zašlete zpět. Po kontrole naše klienty vždy informujeme o tom, zda je vše v pořádku, popřípadě požádáme o doplnění chybějících listin.

Co se děje v okamžiku, kdy jsou listiny kompletní?

 • Veškerou dokumentaci předáváme na právní oddělení ke zpracování elektronického insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení
 • Nejpozději do 14 dnů je elektronický návrh odeslán na Krajský soud dle trvalé, nebo korespondenční adresy žadatele

U nás můžete požádat o oddlužení zde: klikněte zde

Nebo nám zavolejte a my Vám poskytneme více informací pro Váš konkrétní případ – 800 400 430

Seriál oddlužení – Proč si vybrat právě Oddlužení pro každého, nadační fond?

|Připravili jsme si pro Vás další článek ze seriálu oddlužení. Jedná se o třetí článek v pořadí z námi připravovaného seriálu. Pro více informací si také můžete přečíst dříve zveřejněné články, případně pak počkat na zpřístupnění dalších článků z této série:

 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Hlavní výhody a přínosy insolvence
 • Proč si vybrat právě Oddlužení pro každého, nadační fond?
 • Jak funguje Oddlužení pro každého, nadační fond
 • Zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení

Přečtení všech zmíněných článků Vám přiblíží proces oddlužení a jeho jednotlivé kroky. Nezbývá tedy než se do toho pustit, přejeme příjemné čtení!


Proč tedy právě nadační fond Oddlužení pro každého?

 • Naší prioritou je proklientský a lidský přístup 😊
 • Pomáháme lidem napříč celou Českou republikou
 • Vše řešíme telefonicky, e-mailem, či poštou – vše můžete řešit z pohodlí domova
 • Naše linka 800 400 430 je ZDARMA, stejně jako veškeré poradenství
 • Oddlužení pro každého, nadační fond si neúčtuje nic předem ani jednorázově! Přihlásíme se jako další věřitel do Vaší insolvence. Zákonný poplatek tak budete splácet až v rámci celkové insolvenční splátky.
 • Zákonný poplatek za zpracování insolvenčního návrhu je 4000Kč + DPH pro samostatnou žádost jednotlivce a 6000Kč + DPH pro žádost manželskou
 • Veškerou komunikaci se soudem řešíme za Vás a zastoupení našim panem advokátem trvá až do doby, než je Vám oddlužení povoleno

U nás můžete požádat o oddlužení zde: klikněte zde

Nebo nám zavolejte a my Vám poskytneme více informací pro Váš konkrétní případ – 800 400 430

Seriál oddlužení – Hlavní výhody a přínosy insolvence

|Připravili jsme si pro Vás další článek ze seriálu oddlužení. Jedná se o druhý článek v pořadí z námi připravovaného seriálu. Pro více informací si také můžete přečíst dříve zveřejněné články, případně pak počkat na zpřístupnění dalších článků z této série:

 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Hlavní výhody a přínosy insolvence
 • Proč si vybrat právě Oddlužení pro každého, nadační fond?
 • Jak funguje Oddlužení pro každého, nadační fond
 • Zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení

Přečtení všech zmíněných článků Vám pomůže pochopit souvislosti ve vtahu s oddlužením. Nezbývá tedy než se do toho pustit, přejeme příjemné čtení!


Hlavní výhody a přínosy insolvence

 • Zastavení veškerého úročení a exekucí
 • Zrušení exekučních srážek, odblokování účtů
 • Konec nátlaku věřitelů, telefonátů inkasní agentur, vymahačů a dopisů od exekutorů
 • Maximálně po 5 letech může být žadatel zcela oddlužen s odpuštěním zbytku dluhu
 • Starobní důchodci, invalidní důchodci 2. a 3. stupně a osoby schopné uhradit 60 % dluhu mohou být oddluženi již po 3 letech
 • Všechny dluhy budou hrazeny pouze z jediné měsíční splátky
 • Minimální splátka pro samostatnou insolvenci je 2300Kč, pro manželskou pak 3300Kč, žadatel však nehradí nad minimální splátku více, než si může dle svých příjmů dovolit
 • Do insolvence lze zahrnout veškeré dluhy bankovního i nebankovního charakteru, včetně dluhů státu

U nás můžete požádat o oddlužení zde: klikněte zde

Nebo nám zavolejte a my Vám poskytneme více informací pro Váš konkrétní případ – 800 400 430

Seriál oddlužení – Podmínky pro povolení oddlužení

|Připravili jsme si pro Vás několik článků, v nichž se Vám budeme snažit přiblížit možnosti, postupy a pravidla pro oddlužení. Náš seriál začíná tímto článkem a po něm bude následovat dalších několik:

 • Podmínky pro povolení oddlužení
 • Hlavní výhody a přínosy insolvence
 • Proč si vybrat právě Oddlužení pro každého, nadační fond?
 • Jak funguje Oddlužení pro každého, nadační fond
 • Zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení

Přečtení všech zmíněných článků Vám pomůže pochopit souvislosti ve vtahu s oddlužením. Nezbývá tedy než se do toho pustit, přejeme příjemné čtení!


Podmínky pro povolení oddlužení

 • Žadatel musí mít alespoň dva dluhy u dvou různých věřitelů, které není schopen splácet alespoň po dobu tří měsíců
 • Výše celkového dluhu, včetně úroků a penále musí být dle obecné soudní praxe nad 130 000Kč
 • V rejstříku trestů by neměl být záznam za majetkovou trestní činnost


Kdo může o oddlužení = insolvenci = osobní bankrot žádat?

 • Žádat může jak jednotlivec sám za sebe, tak manželé společně
 • Podmínkou není práce na hlavní pracovní poměr, zažádat mohou také živnostníci, nezaměstnaní, případně pracující na dohodu, lidé na mateřské či rodičovské dovolené, starobní i invalidní důchodci
 • Žadatelé, kteří nedosáhnou příjmem na minimální splátku insolvence, mají možnost příjmy navýšit tzv. darovací smlouvu


U nás můžete požádat o oddlužení zde: klikněte zde

Nebo nám zavolejte a my Vám poskytneme více informací pro Váš konkrétní případ – 800 400 430

Aktuální informace z Českého statistického úřadu

|

Nyní je to již více než rok, kdy se objevily první restrikce, případy a zprávy v souvislosti s koronovarivou krizí. Za tuto dobu se všichni snažili přizpůsobit nastalé situaci všemi dostupnými prostředky. Toto přizpůsobení bylo v některých obdobích střídavě jednodušší a složitější v souvislosti s vyhlašováním nových vládních opatření, která často přicházela náhle a zmatečně. Po vyvinutí a zpřístupnění vakcín sice svitla naděje na úspěšné zažehnání této pandemie, avšak ani několik měsíců po podání prvních očkovacích dávek mezi občany se situace nelepší a konec nouzového stavu je stále v nedohlednu, především v České republice.

Mnohým je už teď jasné, že tyto události se neobejdou bez ovlivnění chodu ekonomiky, ať již naší či zahraniční. I když se některým odvětvím daří paradoxně lépe než za posledních několik let, tak ani tyto ojedinělé případy bohužel nemohou vyvážit uzavření či omezení provozu velké většiny mnohých ekonomických odvětví. Nejvíce postiženým je pak samozřejmě odvětví služeb, kde se dopady vládních opatření projevují nejvíce.

Podle článku Českého statistického úřadu byl propad ekonomiky v loňském roce doprovázen vysokým růstem zadlužení. U podstatné části společnosti podle něj došlo ke snížení kvality života, což bylo způsobeno výpadky příjmů ve zmiňovaných odvětvích. Tato situace ovlivnila nejenom jednotlivé spotřebitele v ekonomickém procesu, ale také jednotlivé firmy navázané na tato odvětví. To vše vedlo k propadu ekonomiky o 5,6 procenta, nejvýrazněji od vzniku samostatné České republiky. Ve čtvrtém kvartálu loňského roku pak klesl hrubý domácí produkt (HDP) Česka meziročně o 4,7 procenta, zatímco mezičtvrtletně vzrostl o 0,6 procenta. Jmenovitě pak byla nejvíce zasažena odvětví obchodu, dopravy, stravování a ubytování, která propadla mezičtvrtletně o 6,6 procenta. Předpokládané celkové vzpamatování se z krize a návrat k původní prosperitě před ní se předpokládá zhruba za dva roky. Výdaje spojené na nápravu škod po této krizi budou rozsáhlé. Již nyní se samy jednotlivé státy zadlužují na mnoho let dopředu a výjimkou nejsou ani jednotliví podnikatelé, z nichž mnohým hrozí exekuce a osobní bankrot.

Mnoho z těchto lidí, které tato situace zasáhla, řeší návrh na povolení oddlužení právě v naší společnosti, kde nabídneme pomocnou ruku všem, kteří o ni požádají. Nebojte se tedy ozvat našim operátorkám na přiloženém čísle a zeptat se třeba na oddlužení dluhů z podnikání, či jak funguje osobní bankrot pro osvč. Budeme rádi za Vaše vzkazy.

Pozastavení exekucí (Lex Covid) trvá jen do 30. června 2020

hypoindex.cz | 28.04.2020


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost, avšak končí ke dni 30.6.2020. Na co si dát pozor a jaké změny přinese?VERONIKA HEJNA

Zákona některých opatřeních ke zmírnéní dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost. Jaké změny pro dlužníky přináší v oblasti insolvenčních řízení a exekucí?

Změny v insolvencich

Nejvýznamnějšími změnami v rámci insolvenčních řízení je pozastavení možnosti podat věřitelský insolvenční návrh a dočasné moratorium. K insolvenčriím návrhům podaným od účinnosti lex covid až do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet. Do téhož data může podnikající dlužník, který nebyl v úpadku k datu 12. března 2020, podat u insolvenčního soudu návrh na dočasné mimořádné moratorium. Tato opatření mají pomoci dlužníkům přečkat tu nejhorší dobu, po 31. srpnu již může věřitel insolvenční návrh podat_

Pokud došlo vlivem koronaviru ke změně majetkových poměrů dlužníka v oddlužení, který plní splátkový kalendář, může soud jej soud osvobodit od placení pohledávek i pro případ, že je hodnota plněnínezajištěným věřitelům nižší než zákonem stanovené nebo s věřiteli ujednané procento uspokojení.

„Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé zcela nečekané ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud právem počítali. Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečné dostaly do problémů kvůli pandemie uvedl k tomu prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Pozastavení exekuci prodejem nemovitosti a movitých věcí

Až do 30. června 2020 bude pozastaveno prováděni exekuci prodejem movitých věcí v. mobiliární exekuce). Stejně tak lex covid pozastavil do téhož data exekuci prodejem nemovitosti, má-li dlužník v této nemovitosti hlášen trvalý pobyt Výjimkou jsou v obou případech pohledávky vymáhané pro zaplaceni výživného nebo škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem.

V občanském soudním řádu byla hranice výše pohledávek, pro které je možné vydat exekuční příkaz prodejem nemovitosti, navýšena ze 30 tisíc na 100 tisíc korun. „ Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až poslednímzpůsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů, ‚ upozorňuje Pavel Sta něk.

Dlužnci mohou vybrat vyšší částku z obstavených bankovních účtů

Podle schváleného textu lex covid bude možné od účinnosti zákona do 31. prosince 2020 jednorázové vybrat z bankovního účtu, který je obstaven, vyšší částku. Oproti původnímu dvojnásobku životního minima (7 720 korun) půjde dočasné o čtyřnásobek životního minima, tedy částku 15 440 korun. Důvodem je podle předkladatelky návrhu Kateřiny Valachové (ČSSD) skutečnost že srážky již proběhly ze mzdy. Díky jednorázové- výplatě čtyřnásobku životního minima tak budou lidé schopni hradit náklady na své živobytí.

Pravidla oddlužení se dnes mění

|


Snazší oddlužení budou mít starobní důchodci a invalidé druhého a třetího stupně. „Těmto lidem norma umožní oddlužit se již potřech letech a nebude se na ně vztahovat podmínka splatit alespoň šedesát procent dluhu,“ říká Michaela Čechurová z Nadačníhofondu Oddlužení pro každého. Podle ní jen postačí, když budou důchodci věřitelům splácet 900 korun měsíčně, pokud neníinsolvenční správce plátcem DPH.Příběh dlužnice

Ona Dnes | 30. 9. 2019


Peníze na jídlo pro děti Alena vždycky nějak s pomocí příbuzných a přátel dohromady dala, ale platby za různé služby zůstaly dlouhodobě neřešené. Snažila se zrušit všechno, co nepotřebovala, ale všude narážela na dlouhé výpovědní lhůty. „Popisovala jsem svou situaci, žadonila, plakala, všechno marné. Něco málo jsem umořila díky tomu, že mi kamarádky sehnaly místo servírky. Ale za pár týdnů jsem byla úplně vyřízená, protože jsem chodila spát velmi pozdě a ráno vstávala s s dětmi, přes den jsem lítala a sháněla brigádu, která by mi časově lépe vyhovovala. Do toho mi neustále volali vymahači dluhů, které pořád narůstaly, “vzpomíná Alena.Osobní bankrot se pro řadu dlužníků zlepší

jihlavske-listy.cz | 12. 8. 2019
V případě zájmu o oddlužení mají občané možnost zavolat bezplatně na zákaznickou linku 800 400 430, nebo nadační fondkontaktovat elektronicky na jeho webových stránkách oddluzeniprokazdeho.cz. „Koncipovali jsme to tak, aby mohli klienti s námioddlužení vyřešit bez nutnosti osobního kontaktu. Pokud se s námi chtějí setkat, máme kancelář v Brně,“ dodala Čechurová.

Osobní bankrot se pro řadu dlužníků zlepší

Jihlavské listy | 9. 8. 2019

V případě zájmu o oddlužení mají občané možnost zavolat bezplatně na zákaznickou linku 800 400 430, nebo nadační fondkontaktovat elektronicky na jeho webových stránkách oddluzeniprokazdeho.cz. „Koncipovali jsme to tak, aby mohli klienti s námioddlužení vyřešit bez nutnosti osobního kontaktu. Pokud se s námi chtějí setkat, máme kancelář v Brně,“ dodala Čechurová.

Zájem o oddlužení po novele insolvenčního zákona roste

finparada.cz | 29. 7. 2019

„Člověk bez exekucí si neodkáže představit, jak komplikované, časově náročné a často i drahé je muset vše vyřizovat jen shotovými penězi,“ říká paní Jana. „Když jsem chtěla dětem zaplatit ve škole obědy, což nejde v hotovosti, měla bych zajít dobanky, kterou používá škola a vložit peníze na účet a zaplatit za vklad peněz extra poplatek 80 korun. U vodného a stočného bychdokonce musela jet do vedlejšího města, protože jejich banka nemá u nás pobočku. Chodila jsem s těmi platbami za známou,která účet měla. Postupem času ji to ale samozřejmě začalo obtěžovat. Nyní mám naději, že se z toho hrozného kolotoče jednoudostanu.“

Zájem o oddlužení po novele insolvenčního zákona roste

prahadnes.info | 29. 7. 2019
„Člověk bez exekucí si neodkáže představit, jak komplikované, časově náročné a často i drahé je muset vše vyřizovat jen shotovými penězi,“ říká paní Jana. „Když jsem chtěla dětem zaplatit ve škole obědy, což nejde v hotovosti, měla bych zajít dobanky, kterou používá škola a vložit peníze na účet a zaplatit za vklad peněz extra poplatek 80 korun. U vodného a stočného bychdokonce musela jet do vedlejšího města, protože jejich banka nemá u nás pobočku. Chodila jsem s těmi platbami za známou,která účet měla. Postupem času ji to ale samozřejmě začalo obtěžovat. Nyní mám naději, že se z toho hrozného kolotoče jednoudostanu.“

Příběh Věry: Kvůli dluhům přišla o byt i přátele

i60.cz | 12. 7. 2019

Paní Věra začala podnikat celkem brzo po revoluci. naše genreace s tím neměla moc zkušeností,teďje o dvacet let víc a každý je chytrý. Tehdy byly dluhy docela bežné,kdo platil faktury,byl pomalu za hlupáka.Karty se obrátlily aspousta lidí padla do dluhové pasti.Paní Věra investovala peníze do firmy,chtěla růst,co je na tom špatného,svět je plný příběhůselfmademanů,kteří v garáži vybudovali impérium. Paní Věře se to nepovedlo a skončila v krachu,vinou smůly a špatnýchrozhodnutí. myslím si,že pro takové lidi je institut oddlužení záchranou před pádem na úplné dno. Buďme upřímní.Jak málo bystačilo,aby paní Věra ve stejné rubrice vystupovala jako příklad úspěšné podnikatelky ve středním věku….neonemocnětmanžel…nebýt syn pitomec…

Pomoc lidem v nouzi může být téměř jako detektivní pátrání

Metro - Olomouc | 20. 6. 2019

„Řešili jsme případ starého pána bez domova, který trpěl demencí.Navěsila se na něho jiná bezdomovkyně, chodila s ním pravidelně na poštu vyzvedávat jeho důchod, o ten ho obírala,“ svěřuje secharitativní pracovnice. Zaměstnanci poradny pro lidi v nouzi v tomto domově se o případu dozvěděli náhodou. Podvodnicidlouho sledovali, než přišli na to, jak bezdomovkyně nemocnému ubližuje. „Podařilo se nám okrádání přerušit a vyřídit pánoviazylové bydlení. V dohledné době by zcela jistě bez prostředků zemřel na ulici,“

Pravidla oddlužení se dnes mění

Liberecký deník | 1. 6. 2019

Až doposud ale mohli do oddlužení vstoupit pouze tehdy, když byli během pěti let schopni splatit minimálně třicet procentdlužné částky. Tato podmínka už nyní neplatí. Dlužníci nově mohou splatit i nižší částku, soud pak může rozhodnout o tom, že sejim zbytek dluhu odpustí. Budou ale muset prokázat, že se pokusili splatit maximum. Zde je ale podle odborníků problém. „Neníjasné, jak budou soudy rozhodovat,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni. V každém regionu tak rozhodnutí soudců může býtodlišné.

Mění se podmínky pro osobní bankroty, šanci má více dlužníků

Pražský deník | 1. 6. 2019

Již po třech letech se budou moci zbavit všech svých peněžitých závazků dlužníci, kteří vstoupí do takzvaného oddlužení.Doposud museli v rámci osobního bankrotu splácet dluhy pět let bez ohledu na to, kolik už uhradili. Podmínkou je, že za tu dobuzaplatí ales-poň šedesát procent částky.

Pravidla oddlužení se dnes mění

Tachovský deník | 1. 6. 2019

Až doposud ale mohli do oddlužení vstoupit pouze tehdy, když byli během pěti let schopni splatit minimálně třicet procentdlužné částky. Tato podmínka už nyní neplatí. Dlužníci nově mohou splatit i nižší částku, soud pak může rozhodnout o tom, že sejim zbytek dluhu odpustí. Budou ale muset prokázat, že se pokusili splatit maximum. Zde je ale podle odborníků problém. „Neníjasné, jak budou soudy rozhodovat,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni. V každém regionu tak rozhodnutí soudců může býtodlišné.

Od června bude moci o oddlužení požádat téměř každý

zena-in.cz | 30. 5. 2019

Novela změní i pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále,převyšují jistinu, se stanou podřízenými. Znamená to podstatné snížení výše pohledávek, které je třeba uhradit. Podřízenépohledávky se totiž uspokojují až mezi posledními. V případě, kdy je dlužník schopen splatit v rámci oddlužení 60 % za 3 rokynebo 30 % za 5 let, se k podřízeným pohledávkám nepřihlíží vůbec.

Desítky tisíc lidí mohou vybřednout z dluhové pasti díky novému

i60.cz | 28. 5. 2019
„V rámci současné právní úpravy bohužel platí, že velkému počtu dlužníků není možné pomoci. Jejich dluhy jsou ve srovnání spříjmy tak obrovské, že na oddlužení prostě nedosáhnou. To se nyní změní,“ říká Michaela Čechurová z Nadačního fonduOddlužení pro každého , který zdarma poskytuje komplexní poradenství předluženým lidem.

Novela insolvenčního zákona je nadějí vybřednout z dluhové pasti

ekonomickymagazin.cz | 18. 5. 2019

V případě, že se dlužník rozhodne podat návrh na oddlužení, musí tak učinit ve spolupráci s některým z akreditovanýchodborníků, tedy zástupcem právnických profesí, jako je advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, nebo vespolupráci s neziskovými a veřejně prospěšnými organizacemi, které mají potřebnou státní akreditaci. Ne každý ale samozřejměna oddlužení dosáhne, proto je dobré poradit se předem s odborníkem. Každý příběh je individuální.

Novela insolvenčního zákona je nadějí pro desítky tisíc lidí vybřednout

finparada.cz | 17. 5. 2019

V případě, že se dlužník rozhodne podat návrh na oddlužení, musí tak učinit ve spolupráci s některým z akreditovanýchodborníků, tedy zástupcem právnických profesí, jako je advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, nebo vespolupráci s neziskovými a veřejně prospěšnými organizacemi, které mají potřebnou státní akreditaci. Ne každý ale samozřejměna oddlužení dosáhne, proto je dobré poradit se předem s odborníkem. Každý příběh je individuální.