Co se tedy skrývá pod pojmy zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení ?

Přečtení všech zmíněných článků Vám přiblíží proces oddlužení a jeho jednotlivé kroky. Nezbývá tedy než se do toho pustit, přejeme příjemné čtení!

Oficiální zahájení insolvenčního řízení závisí na datu zveřejnění insolvenčního návrhu soudem v tzv. insolvenčním rejstříku (veřejný portál https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). To proběhne zpravidla do tří dnů od podání návrhu na příslušný soud. Konkrétním datem dochází k zastavení úročení a vymáhání. Jediné, co plyne, jsou exekuční srážky, které musí být deponovány.
Po dobu rozhodování soudu, která se u jednotlivých případů liší, jsme Vám stále k dispozici a zastoupení právním oddělením nadále trvá i ve věcech opravných prostředků.

V okamžiku, kdy je oddlužení povoleno, je každému žadateli přidělen insolvenční správce. Od tohoto data plyne dvouměsíční lhůta pro přihlášení věřitelů a současně je již klient povinen hradit zákonnou odměnu insolvenčnímu správci. O zahájení insolvenčního řízení nemusíte věřitele informovat. Pokud se ve lhůtě přihlásit nestihnou, dluh se do insolvence nepočítá a ze zákona dluh odpadá.
Po kontaktu insolvenčním správcem je nastaven splátkový kalendář. Pravidelná měsíční splátka poté zahrnuje zmíněnou odměnu insolvenčnímu správci, zákonný poplatek za zpracování insolvenčního návrhu i samotnou úhradu přihlášených pohledávek.

Výše měsíční splátky se odvíjí především od výše příjmu. Zohledňuje se počet vyživovaných osob, pravidelné měsíční výdaje, anebo náklady na živobytí.

Během insolvence je možno měnit zaměstnání, je možné si také zřídit živnostenský list a začít podnikat jako OSVČ. Výše měsíční splátky se poté upravuje dle aktuálního příjmu. Obecně platí – čím vyšší příjem, tím vyšší splátka. Pokud o zaměstnání přijdete, je nutné najít si jiný zdroj příjmu-nové zaměstnání, brigádu, případně si zajistit dárce a příjmy navýšit tzv. darovací smlouvou. Na určitou dobu Vám v takovémto případě mohou být měsíční splátky odloženy.

Po skončení insolvence je požádáno o prominutí zbytku dluhu a maximálně po pěti letech může být člověk zcela oddlužen. Starobní důchodci, invalidní důchodci 2. a 3. stupně a osoby schopné uhradit 60 % dluhu mohou být oddluženi již po 3 letech.

Zavolejte nám nebo vyplňte formulář na stránce a my Vám poskytneme více informací pro Váš konkrétní případ – 800 400 430

Neváhejte nás kontaktovat.

Rádi Vám pomůžeme od dluhů, stačí zavolat, či vyplnit náš formulář.